Hírlevél
TOP termékek
Termékajánló

Vásárlási feltételek

A szolgáltató

Tauber Frigyes EV.

Székhely és számlázási cím: 1171 Budapest Pelikán utca 8.
Adószám: 67115833-1-42

Internetes címe: www.subgifts.hu 
Elektronikus elérhetőség: giftsub@gmail.com 
Bankszámlavezető bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: 11773157-00185200-00000000 

IBAN: HU91117731570018520000000000 

A Megrendelő/Vásárló

Megrendelő/Vásárló: aki a Szolgáltatótól a Sub Gifts Webáruház internetes oldalain megjelölt szolgáltatásokat, termékeket megrendeli, illetve megvásárolja. A megrendelés a Webáruház oldalain megjelölt módon és feltételek szerint adható le, a www.subgifts.hu internetes oldalon történt előzetes regisztrációt követően. A regisztráció csak megrendeléskor történhet, a Megrendelő adatai megadásával. Nem regisztrált személyektől megrendelést a Szolgáltató csak kivételesen, egyedi elbírálása alapján fogad el. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos kedvezményeket kizárólag a regisztrált, interneten keresztül megrendelő Vásárlói részére biztosítson.

A szerződés tárgya, létrejötte

Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása és hatálya

A Szolgáltató és a Megrendelő között létrejövő szerződés tárgyát a Sub Gifts  Webáruház internetes oldalain megjelölt szolgáltatások, termékek (áruk) képezik. A termékek lényeges tulajdonságait és jellemzőit az egyes termékeknél Webáruházunk minden esetben feltünteti. Az áru megrendelése a szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak minősül. A szerződés a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásának megérkezésével jön létre. A szerződés létrejöttének további lényeges előfeltétele a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek elfogadása. 

A Webáruház internetes oldalain történő rendelés az Általános Szerződési Feltételek elfogadásának minősül. Az egyedi elbírálásban részesült, nem regisztrált Vásárlók a Szolgáltató előzetes tájékoztatását követően, a rendelési szándék megerősítésével fogadják el az Általános Szerződési Feltételeket. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadását a nem regisztrált Vásárló a számla átvételekor külön is megerősíti.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása – az előzetes figyelemfelhívó tájékoztatást követően – a közzétételkor lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató a webáruház-szolgáltatást biztosítja. A megkötött szerződésekre a megkötésükkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket kell alkalmazni. 

Viszonteladók, állandó partnerek, projekt rendelések (a továbbiakban: kiemelt ügyfelek) esetében egyedi megállapodás alapján lehetőség van a jelen általános szerződési feltételektől eltérő, egyedi feltételek biztosítására. Ha a kiemelt ügyfelekkel kötött egyedi megállapodás valamely rendelkezése eltér az Általános Szerződési Feltétel bármely rendelkezésétől, az egyedi megállapodásban rögzített rendelkezés irányadó. A fogyasztóvédelemi törvény alapján fogyasztónak minősülő Vásárlóinkat megillető speciális jogosultságok tekintetében a mindenkor hatályos fogyasztóvédelmi előírások irányadók. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében a Vásárló akkor minősül fogyasztónak, ha olyan magánszemély, aki az árut önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében rendeli, illetve vásárolja meg. A gazdálkodó szervezetek, beleértve az egyéni vállalkozókat is, a törvényi szabályozás értelmében nem minősülnek fogyasztónak, ezért a fogyasztókat megillető speciális jogosultságok nem illetik meg őket, illetve a fogyasztói szerződéshez [Ptk. 685. § e) pontja] kapcsolódó speciális rendelkezések (pl. a 10. § szerinti elállási jog és a fogyasztókra vonatkozó kedvezőbb jótállási és szavatossági feltételek) a gazdálkodó szervezetekre nem vonatkoznak. Esetükben az általános szabályok irányadók.

Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások irányadóak.

A megrendelés

A megrendelés a regisztrációt követően a Webáruház internetes oldalain keresztül lehetséges. A Szolgáltató a nem Webáruházon keresztül leadott megrendelést is elfogadhatja, mérlegelés alapján. A Szolgáltató, amennyiben az adatok valódisága kérdéses vagy az adatok értelmezhetetlenek, az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítheti. A Szolgáltató a Vásárló megrendelését a Vásárló által megadott e-mail címre küldött e-mailben igazolja vissza. A megrendelés törlése a visszaigazolás megküldéséig, a Szolgáltató által megadott e-mail címen lehetséges. A Szolgáltató visszaigazolásának megérkezését követően a megrendelés törlésére nincs lehetőség. 5 munkanapos(1hetes) határidő a termékek elkészítése,de felárral,akár az utalás napján is el tudjuk készíteni a termékeket. A sürgősségi felár alakulásáról megrendelés előtt érdeklődjön!

A termékek tulajdonjogának fenntartása a vételár teljes kiegyenlítéséig

A Szolgáltató a megrendelt áruk tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. A Vásárló a teljes vételár kifizetésének időpontjáig az áru tulajdonjogát nem adhatja tovább harmadik személynek, azt bérbe nem adhatja, illetve nem terhelheti meg.

Árak

A megrendelésre a Webáruházban feltüntetett aktuális árak érvényesek. A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja. Amennyiben a Szolgáltató élt az árváltoztatás jogával, e-mailben vagy telefonon egyeztetés végett megkeresi a Vásárlót. A korábbi áron történt megrendelést a Szolgáltató ebben az esetben nem tekinti érvényesnek. Ugyanez a rendelkezés irányadó arra az esetre, ha technikai hiba miatt téves ár vagy egyéb elírás jelenik meg a Webáruház honlapján. Az érvénytelen megrendelés alapján a szerződés semmilyen esetben nem jön létre a Szolgáltató és a Vásárló között, abban az esetben sem, ha időközben a Szolgáltató az érvénytelen megrendelésről automatikus visszaigazolást küldött. A Webáruház oldalait a legjobb tudásunk szerint igyekszünk karbantartani és frissíteni a gyártók adatbázisai alapján, az esetlegesen előforduló hibákért felelősséget nem tudunk vállalni. A termékek árai naprakészek, mindenütt bruttó értéken vannak feltüntetve.

A Szolgáltató igyekszik termékeit piacvezető áron kínálni. Amennyiben a vásárló a megrendelés előtt bizonyítja, hogy az adott termék más forrásból azonos feltételek mellett jobb áron elérhető, amennyiben lehetséges, biztosítjuk ezt a kedvezőbb árat (Árgarancia). Az árgarancia igénylése az info@lumexon.hu e-mail címen, a kedvezőbb árú termék összes adatának megadásával lehetséges. Az árgarancia minden esetben egyedi elbírálás alá esik és kizárólag az adott mennyiségre és termékre vonatkozik.

Szállítás

A kiszállítás költsége a rendelt termékek összsúlyától függ (csomagolással együtt), melynek költsége:

Levélként feladva(0-0,5Kg):

- Ajánlott levélként 100g-ig 490 Ft

- Ajánlott levélként 250g-ig 525 Ft

- Ajánlott levélként 500g-ig 725 Ft

- Elsőbbségi ajánlott levélként 100g-ig  545 Ft

- Elsőbbségi ajánlott levélként 250g-ig  615 Ft

- Elsőbbségi ajánlott levélként 500g-ig 850 Ft

Csomagként feladva házhoz szállítással 1 munkanapos kiszállítással (0-40Kg):

0-2 Kg     950 Ft

2-5 Kg    1150 Ft

5-20 Kg  1700 Ft

20-30 Kg  2520 Ft

30-40 Kg  3300 Ft

Csomagként feladva postai átvétellel 1 munkanapon belül (0-30Kg):

0-2 Kg     850 Ft

2-5 Kg    990 Ft

5-20 Kg  1480 Ft

20-30 Kg  2390 Ft

Bruttó 30.000Ft feletti megrendelés esetén Magyarország területére DÍJTALAN a kiszállítás ha jelzi előre ezt az ígényét a vásárló!

Felelősséget csak a csomagként és ajánlottan feladott levélként postázott termékek esetén tudunk vállalni!

 

Ha nem személyesen veszi át a terméket,akkor az elkészítési időn felül plusz időt vesz igénybe a kiszállítás!

Csomagként feladva 1 max.2 munkanap a kiszállítás.

Levélként feladva nem elsőbbségiként 1 max.5 munkanap a kiszállítás.

Levélként feladva elsőbbségivel 1 max.2 munkanap a kiszállítás.

Fizetési módok és számlázás

A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét banki utalással a megrendelés feladásakor teljesíti. Készpénzes fizetésre az átvételi pontokon nincs lehetőség!  Banki átutalás esetén a megrendelést kizárólag a vételár beérkezését követően igazoljuk vissza, a visszaélések elkerülése érdekében. A visszaigazolást haladéktalanul megküldjük, amennyiben a Vásárló az átutalás igazolását e-mailben megküldi részünkre. Az átutalási igazolás megküldése tehát lehetővé teszi az ügymenet meggyorsítását.

A Szolgáltatónak csak akkor áll módjában megrendelést elfogadni, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot helyesen a Szolgáltató részére rendelkezésre bocsátja a regisztráció során, vagy a megrendelés leadásakor. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli, az ebből eredő költségeket a Vásárló köteles megtéríteni Szolgáltató részére.

Szükséges adatok:

Vásárló neve/cég név,
számlázási és szállítási cím,
telefonszám,
e-mail cím,
szállítási mód.

Jótállás és szavatosság

A jótállásra és a szavatosságra a Ptk-ban és a 117/1991. (IX.10.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A garancia érvényesítése átvevő pontjainkon, nyitvatartási időben, személyesen lehetséges,előre megbeszélt időpontban.

Elállási jog

A rendelések lemondása emailen keresztül történhet. A rendelések lemondása a termék elkészítéséig indoklás nélkül megtehető. Ezt követően a rendelés visszamondására csak az eladó nem szerződésszerű teljesítése esetén van mód!

Adatvédelem

Az internetes felületen történő regisztráció, illetve a megrendelés során a Szolgáltató rögzíti azokat az adatokat, amelyek a Vásárló azonosításához szükségesek:
- magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség
- cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám

A Szolgáltató a Vásárló adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

A megrendelések kiszállítása érdekében a Szolgáltató a következő adatokat bocsátja a kiszállítást végző futárszolgálat rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve, cég neve, teljes szállítási cím, a megrendelés összege szállítási díjjal együtt , megrendelésszám, a megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége. A kiszállítást végző futárszolgálat ezeket az adatokat köteles szigorúan bizalmasan kezelni, és a kézbesítés után azokat a Szolgáltató részére visszaszolgáltatni, illetve megsemmisíteni.

Adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően járunk el.

Szerzői jog

A beküldött szerzői jogvédelem alatt álló képekért az ügyfél vállalja a felelősséget! A Kurucz Brigitta EV. fenntartja a jogot, hogy az elkészített látványtervet/terméket a referenciák közt feltüntesse. Igény szerint, az ügyfél külön kérésére nem tüntetjük fel!

Színhűség

Törekszünk a tökéletes minőségre, de vannak színek, amelyek nem pontosan úgy néznek ki nyomtatásban, mint ahogy a megrendelő vagy mi azt a monitorunkon látjuk (ilyenek pl. az UV színek), illetve a monitorbeállításoktól függően elképzelhető, hogy a Megrendelő sem pontosan azt a színt látja, amit cégünk grafikusa. Árnyalati különbségek vannak, mert nem nyomdai festékekkel dolgozunk, amivel garantálni tudnánk a professzionális színhűséget! 

Amennyiben cégüknek fontos a színhűség, kérje ingyenes termékmintánkat, hogy a lehetőségeink ismeretében rendelje meg a kívánt terméket! 

(Kártérítés vagy a gyártást követő vásárlástól történő elállás színhűségre vonatkozóan csak ebben az esetben érvényesíthető)

 

Webáruház készítés